บริการทดสอบประสิทธิภาพการยกน้ำหนัก

การให้บริการทดสอบประสิทธิภาพการยกน้ำหนัก และตรวจคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของโครงสร้าง และชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ของรอก และเครนไฟฟ้า พร้อมออกรายงานการตรวจสอบคุณภาพ และเอกสารรับรองความปลอดภัย (ปจ.1)