MANTERNANCE SERVICE & PART

เครนเหนือศีรษะ วิ่งบนราง
“Overhead Crane”
เครนเหนือศรีษะห้อยล่าง
“Under Slang Crane”
เครนสนามขาสูง วิ่งต่างระดับ
“Semi Gantry Crane”
เครนสนามขาสูง
“Gantry Crane”
เครนเสาตั้งแขนหมุน
“JIB CRANE”
ลิฟต์ขนส่งสินค้า
“Elevator”
รอกโซ่ไฟฟ้า
“Electric Chain Hoist”
รอกสลิงไฟฟ้า
“Wire Rope Hoist”
อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้กับเครนไฟฟ้าทุกชนิด “Spare Part / Crane ASSEMBLY”

การบริการตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครนไฟฟ้า
“Maintenance Service”

OUR SERVICE

บริษัท สยามโกลด์เครนอินเตอร์เทรด จำกัด เราใช้ทีมงานของเราเองซึ่งมีประสบการณ์และความชำนาญมากกว่า 10 ปี ในการวางแผนพร้อมติดตั้งเครนจนแล้วเสร็จอย่างปลอดภัยที่โรงงานลูกค้าทุกครั้ง และเรามีประสบการณ์ในด้านงานก่อสร้าง งานโยธามาอย่างยาวนาน และพร้อมที่จะให้คำปรึกษาในเรื่องโครงสร้างอาคารที่จะรองรับการติดตั้งชุดเครนได้อย่างปลอดภัย

บริการซ่อมเร่งด่วน
บริการซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไข Modify ปัญหาความชำรุดเสียหาย และการโอเวอร์ฮอน Overhaul
บริการตรวจเช็คคุณภาพ
บริการตรวจเช็คคุณภาพ และบริการบำรุงรักษารอก และเครนไฟฟ้า ตามสัญญาที่ได้ตกลงซื้อขาย
บริการทดสอบประสิทธิภาพการยกน้ำหนัก
บริการตรวจคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของโครงสร้าง และชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ของรอก และเครนไฟฟ้า
บริการซ่อมเร่งด่วน
บริการซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไข Modify ปัญหาความชำรุดเสียหาย และการโอเวอร์ฮอน Overhaul
บริการรับจัดอบรมความรู้
รับจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการใช้รอก และเครนไฟฟ้าเบื้องต้น และสิ่งที่ต้องปฏิบัติ ต้องระมัดระวัง และต้องป้องกันไว้ก่อน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานรอก และเครนไฟฟ้า

ALL SOLUTION

บริการออกแบบและติดตั้งระบบรอก เครนไฟฟ้าโรงงาน


เรายินดีให้บริการงานเกี่ยวกับรอก และเครนไฟฟ้าของท่าน
ด้วยประสบการณ์ ความรู้ ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์จริงใจ