จำหน่ายผลิตภัณฑ์รอกไฟฟ้า

จำหน่ายผลิตภัณฑ์รอกไฟฟ้าและอุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับเครนไฟฟ้าทั้งหมดทุกชนิด ของรอกไฟฟ้า ยี่ห้อ KCE Inc. และมีอะไหล่รอกเก่าทุกจากญี่ปุ่นยี่ห้อ ทุกรุ่น